Nyheder

Resume fra kvartalsrapporten Q4 2018

Økonomiske udsigter

Den økonomiske vækst synes at aftage i flere af de store regioner i løbet af 4. kvartal 2018, og verdensøkonomien er på vej ned i et lidt lavere gear. Handelskrigen mellem USA og Kina synes at have påvirket efterspørgslen positivt i starten af 2018, hvor virksomhederne har bygget lagre op for at mindske effekten af eventuelle stigende toldsatser, hvilket ikke længere synes tilfældet. Samtidig kan den 90 dages handelsmæssige våbenhvile mellem USA og Kina skabe et økonomisk vakuum, hvor investeringer bliver holdt tilbage, indtil man kender udfaldet af forhandlingerne. Dette betyder, at væksten i verdensøkonomien forventes at komme ned i et lidt lavere gear i både 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, men det betyder ikke, at verdensøkonomien er på vej ind i en recession.

Der er ikke umiddelbart noget selskabsspecifikt eller makroøkonomisk, der kan forklare de dårlige afkast på aktiemarkederne i 2018. Selskaberne har generelt tjent gode penge, og der forventes en yderligere indtjeningsfremgang i 2019. Baggrunden for kursfaldene må således være, at investorerne nærer en stor frygt for, at selskabsindtjeningen i 2019 vil blive meget skuffende. Hvis man ser på indkøbschefernes forventninger (ISM indekset) eller OECD’s seneste prognose for verdensøkonomien, er der intet som tyder på, at der kommer en hård økonomisk opbremsning. Der er dog stor usikkerhed omkring forventningerne som følge af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. De store kursfald på aktiemarkederne kan sandsynligvis henføres til, at nogle investorer har valgt at nedbringe deres risiko. Slutter handelsforhandlingerne positivt, kan det give en større positiv modreaktion på aktiemarkedet i 2019!

Aktiemarkedet

Med forventning om en indtjeningsfremgang på 5% hos de globale aktieselskaber i 2019, bør der være basis for, at en global aktieportefølje kan stige med 10% eller mere i 2019, forudsat der opnås en snarlig handelsaftale mellem USA og Kina. Hvis handelskrigen i stedet eskalerer, vil de globale aktiemarkeder sandsynligvis realisere negative afkast i 2019 i stedet for.

Obligationsmarkedet

Efter vores vurdering er det nuværende danske renteniveau for lavt, ud fra de fundamentale økonomiske forhold, om end at vi generelt vurderer, at renteniveauerne vil forblive strukturelt lave i mange år endnu i både USA og Europa. Derfor anbefaler vi en relativt lav varighed på obligationsporteføljen suppleret med en mindre andel af statsobligationer fra Emerging Markets.

Du kan læse hele rapporten ved at klikke her

7. januar 2019

Vores nye domicil er næsten klar

 

Der er sket meget, siden ombygningen startede i den gamle stald, og håndværkerne er ved at lægge allersidste hånd på vores nye kontorlokaler.

Vi får nøglerne fredag den 11. januar, og flytter fredag den 18. januar til vores nye adresse:

Tjærebyvej 9D, 4000 Roskilde.

Telefoner og andet IT-udstyr bliver flytter fredag den 18. januar, og der kan derfor være lidt længere svartider denne dag, end hvad vi ellers bestræber os på. 

9. januar 2019

 

 

Kvartalsrapporter 

År Første kvartal Anden kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal
2018 Læs her Læs her Læs her Læs her
2017 Læs her Læs Her Læs her Læs her 
2016 Læs her Læs her Læs her Læs her
2015 Læs her Læs her Læs her Læs her
2014 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2013 Læs her Læs her Læs her Læs her
2012 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2011 Læs her Læs her Læs her Læs her
2010 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2009 Læs her  Læs her Læs her Læs her 
2008 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2007 Læs her Læs her Læs her Læs her 

 

Dansk FI i pressen

Pressen bruger ofte vores specialister til at kommentere på markedsudviklingen, og vi deltager gerne, da vi er passionerede analytikere og følger de finansielle markeder og samfundsøkonomien indgående.

 

Pressekontakter

Spørgsmål om uafhængig formuepleje og den generelle udvikling på de finansielle markeder kan rettes til nedenstående personer:

Årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til direktør Robert Thiesen.

 

Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere luk