Nyheder

Resume fra kvartalsrapporten Q2 2019

 

Økonomiske udsigter

Handelskrigen mellem USA og Kina er begyndt at sætte dybere og dybere spor i verdensøkonomien, hvorfor de økonomiske udsigter for de fleste regioner er blevet forværret gennem 2. kvartal 2019. De forværrede økonomiske udsigter er ”heldigvis” sket samtidig med, at det inflationære pres er aftaget, så de store centralbanker i verden har kunnet signalere, at de både har evnen og viljen til at lempe pengepolitikken yderligere, hvis det skulle blive nødvendigt. Det nuværende forventede niveau for den økonomiske vækst i verdensøkonomien på 3,2% p.a. er ikke nogen katastrofe, da det blot er 0,3%-point under det gennemsnitlige niveau på 3,5% p.a., der har været i de seneste 30 år, men det afgørende er selvfølgelig, at der kommer en snarlig stabilisering i udsigterne så det ikke ender med, at verdensøkonomien kastes ud i en recession.

De forværrede økonomiske udsigter og handelskrigen mellem USA og Kina har resulteret i, at mange store globale porteføljeforvaltere har nedbragt deres risiko til et lavt niveau. Set i lyset af den udbredte skepsis er det bemærkelsesværdigt, at mange aktiemarkeder har formået at give et positivt afkast, om end beskedent, i løbet af 2. kvartal 2019. Det fortæller os, at aktiemarkedet underliggende er stærkt, og skulle der komme et snarligt gennembrud i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina med en efterfølgende forbedring i de økonomiske udsigter, kan udviklingen på aktiemarkedet gå hen og overraske til den positive side, da mange investorer pludselig så er blevet fanget på det forkerte ben med en for lav aktieandel og med en for høj obligationsandel. Vi ser dette scenarie som en sandsynlig mulighed, hvorfor vi anbefaler en aktieandel tæt på det niveau man langsigtet ønsker til trods for, at vi også anerkender, der er en forhøjet politisk risiko i øjeblikket.

Aktiemarkedet

I vores optik er der ikke noget som indikerer, at aktierne på nuværende tidspunkt skulle være overvurderet, hverken når vi ser på prisfastsættelsen ud fra den forventede indtjening i de kommende 12 måneder eller ud fra en sammenligning med 10-årige statsrenter.

Obligationsmarkedet

Den nuværende prisfastsættelse på de danske og tyske statsobligationer indikerer, at investorerne forventer, at vi skal leve med negative renter i mange år endnu! Det er i vores optik en meget pessimistisk antagelse, hvorfor man som investor bør være varsom med at have en stor andel af lange obligationer i sin portefølje. Indførsel af negative renter for private kan snart være en realitet.

Du kan læse hele rapporten ved at klikke her


4. juli 2019

Mange tak til de mange som kiggede forbi til vores åbent hus. 

 

Vi er meget glade og taknemmelige for alle som deltog i vores åbent hus, og alle de tilkendegivelser vi har fået på mail og telefon. Der skal også lyde en meget stor tak for alle de flotte gaver og blomster, som har prydet kontoret lige siden. 
et var dejligt endelig at få mulighed for at vise vores lokaler frem til de ca. 200 kunder, samarbejdspartnere og venner af huset, som kiggede forbi på dagen. 

Havde du ikke mulighed for at komme til vores åbent hus, er vores døre altid åbne, så kig endelig forbi. 

 

 

Kvartalsrapporter 

År Første kvartal Anden kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal
2019 Læs her Læs her Læs her  
2018 Læs her Læs her Læs her Læs her
2017 Læs her Læs Her Læs her Læs her 
2016 Læs her Læs her Læs her Læs her
2015 Læs her Læs her Læs her Læs her
2014 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2013 Læs her Læs her Læs her Læs her
2012 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2011 Læs her Læs her Læs her Læs her
2010 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2009 Læs her  Læs her Læs her Læs her 
2008 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2007 Læs her Læs her Læs her Læs her 

 

Dansk FI i pressen

Pressen bruger ofte vores specialister til at kommentere på markedsudviklingen, og vi deltager gerne, da vi er passionerede analytikere og følger de finansielle markeder og samfundsøkonomien indgående.

 

Pressekontakter

Spørgsmål om uafhængig formuepleje og den generelle udvikling på de finansielle markeder kan rettes til nedenstående personer:

Årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til direktør Robert Thiesen.

 

Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere luk