Nyheder

Resume fra kvartalsrapporten Q1 2019


Økonomiske udsigter

De økonomiske nøgletal har i store dele af 1. kvartal 2019 været til den svage side, hvor en kombination af en generel lagerreduktion hos virksomhederne sammen med de negative effekter fra handelskrigen mellem USA og Kina har sat sine spor i verdensøkonomien med et lidt lavere vækstmomentum i stort set alle regioner i verden, hvor nedgangen har været særdeles udbredt i Euroland. Mod slutningen af kvartalet synes de økonomiske nøgletal at stabilisere sig i Europa, mens nøgletal fra den kinesiske økonomi kunne tyde på, at bunden er nået og økonomien kan være på vej mod en lidt stærkere vækst igen. Det hele afhænger dog af, hvorvidt der snart kommer en handelsaftale mellem USA og Kina ellers kan optimismen hurtigt blive afløst af sortsyn igen.

Det er påfaldende, at udsvingene i den økonomiske vækst i verdensøkonomien har været så små i perioden siden 2012, og som investor bør man hele tiden have dette i baghovedet. Samtidig er det dog også en stor fordel, da det skaber en vis stabilitet, hvilket også er ønskværdigt i kombination med, at inflationen forbliver på et meget lavt niveau. En tilpas økonomisk vækst, der hverken er for høj eller for lav, i kombination med en beskeden inflation, og dermed et lavt renteniveau, det er netop den betegnelse, der kaldes ”Goldielock” scenariet på aktiemarkedet, da virksomhederne i et sådant scenarie forventes at opleve en stabil indtjeningsfremgang, uden at renteniveauet stiger nævneværdigt. Er vi på vej hen imod dette scenarie eller befinder vi os rent faktisk ikke allerede i dette? Havde det ikke været for usikkerheden omkring handelskrigen mellem USA og Kina, ville det være nærliggende at konkludere, at vi allerede er i et ønskescenarie for aktieinvestorerne.

Aktiemarkedet

Der er således ikke noget, der aktuelt tyder på, at aktierne er overvurderet, hverken når vi ser på forward P/E eller i forhold til det aktuelle renteniveau. Tværtimod synes aktierne at være prisfastsat på et realistisk indtjeningsniveau for de kommende 12 måneder, men det hele forudsætter naturligvis, at der indgås en snarlig handelsaftale mellem USA og Kina.

Obligationsmarkedet

Vi anbefaler en relativt lav varighed på obligationsporteføljen suppleret med en mindre andel af statsobligationer fra Emerging Markets. Som husejer og låntager kan man overveje en lang fastforrentet finansiering af sin bolig, hvis det passer med planerne for boligen.

Du kan læse hele rapporten ved at klikke her

7. april 2019

Mange tak til de mange som kiggede forbi til vores åbent hus. 

 

Vi er meget glade og taknemmelige for alle som deltog i vores åbent hus, og alle de tilkendegivelser vi har fået på mail og telefon. Der skal også lyde en meget stor tak for alle de flotte gaver og blomster, som har prydet kontoret lige siden. 
et var dejligt endelig at få mulighed for at vise vores lokaler frem til de ca. 200 kunder, samarbejdspartnere og venner af huset, som kiggede forbi på dagen. 

Havde du ikke mulighed for at komme til vores åbent hus, er vores døre altid åbne, så kig endelig forbi. 

 

 

Kvartalsrapporter 

År Første kvartal Anden kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal
2019 Læs her      
2018 Læs her Læs her Læs her Læs her
2017 Læs her Læs Her Læs her Læs her 
2016 Læs her Læs her Læs her Læs her
2015 Læs her Læs her Læs her Læs her
2014 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2013 Læs her Læs her Læs her Læs her
2012 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2011 Læs her Læs her Læs her Læs her
2010 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2009 Læs her  Læs her Læs her Læs her 
2008 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2007 Læs her Læs her Læs her Læs her 

 

Dansk FI i pressen

Pressen bruger ofte vores specialister til at kommentere på markedsudviklingen, og vi deltager gerne, da vi er passionerede analytikere og følger de finansielle markeder og samfundsøkonomien indgående.

 

Pressekontakter

Spørgsmål om uafhængig formuepleje og den generelle udvikling på de finansielle markeder kan rettes til nedenstående personer:

Årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til direktør Robert Thiesen.

 

Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere luk