Nyheder

Resume fra kvartalsrapporten Q3 2017

 

Økonomiske udsigter

Der har i 3. kvartal 2017 været lidt mere gang i både den europæiske og japanske økonomi end hidtil antaget, mens den amerikanske økonomi sandsynligvis er vokset lidt mindre end forventet, primært pga. en negativ påvirkning fra orkanen Irma. I BRIK landene har både den russiske og kinesiske økonomi overrasket til den positive side, væksten i Brasilien har været som ventet og den økonomiske vækst i Indien har overrasket negativt i det forgangne kvartal. Inflationen har generelt været til den svage side i de fleste lande/regioner gennem 3. kvartal 2017. Samlet betyder dette, at verdensøkonomien i 3. kvartal 2017 har fortsat det beherskede økonomiske opsving, uden at opsvinget har resulteret i et højere inflationsniveau.

Det tyder på, at opsvinget i verdensøkonomien kan fortsætte og evt. tiltage lidt i styrke i 4. kvartal 2017. Dermed er der umiddelbart udsigt til, at de makroøkonomiske nøgletal vil være understøttende for specielt aktieinvesteringer i den resterende del af 2017. Kommer der ikke et stigende inflationspres, kan vi være på vej mod et ”goldielock scenarie”, hvor man som aktieinvestor får det bedste af begge verdener: Virksomhederne har stigende indtjening mens den effektive rente på alternativinvesteringen, obligationer, forbliver på et lavt niveau. I et sådant scenarie, vil aktierne givet vis blive handlet til en prisfastsættelse, der er betydeligt over det historiske gennemsnit, men vi er ikke blinde for, at der også er risici i horisonten.

Aktiemarkedet

De forbedrede makroøkonomiske forhold har også resulteret i en stigende selskabsindtjening globalt set. Med udgangspunkt i en fortsat pæn indtjeningsfremgang samt et renteniveau vi forventer vil forblive på et strukturelt lavt niveau i en længere årrække, er vi af den opfattelse, at aktiemarkederne generelt set stadig indeholder et attraktivt potentiale.

Obligationsmarkedet

Vi er således af den overbevisning, at vi i den kommende periode vil få svagt stigende lange renter, men på lidt længere sigt vurderer vi, at vi er inde i en længere periode med et strukturelt lavere renteniveau, så vi frygter ikke, at renteniveauet pludselig stiger med 2-3% point eller mere. Emerging Markets statsobligationer i lokalvaluta, anser vi stadig for attraktive at medtage i sin obligationsportefølje.

LÆS HELE RAPPORTEN HER

6. oktober 2017

GULD og SØLV til Daniel

Kæmpestort tillykke til Daniel, som har deltaget i VM i para-atletik i London, hvor det blev til 2 meget flotte medaljer. Guld i længdespring og sølv i 100 meter løbet. 

Juli 2017

 

 

 

Kvartalsrapporter 

År Første kvartal Anden kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal
2017 Læs her Læs Her Læs her  
2016 Læs her Læs her Læs her Læs her
2015 Læs her Læs her Læs her Læs her
2014 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2013 Læs her Læs her Læs her Læs her
2012 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2011 Læs her Læs her Læs her Læs her
2010 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2009 Læs her  Læs her Læs her Læs her 
2008 Læs her Læs her Læs her Læs her 
2007 Læs her Læs her Læs her Læs her 

 

Dansk FI i pressen

Pressen bruger ofte vores specialister til at kommentere på markedsudviklingen, og vi deltager gerne, da vi er passionerede analytikere og følger de finansielle markeder og samfundsøkonomien indgående.

 

Pressekontakter

Spørgsmål om uafhængig formuepleje og den generelle udvikling på de finansielle markeder kan rettes til nedenstående personer:

Årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til direktør Robert Thiesen.

 

Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere luk